Seksuaalioikeudet”Seksuaalioikeudet ovat seksuaalisuutta koskevia ihmisoikeuksia. Ne ovat yksilöiden oikeuksia päättää itsenäisesti ja tietoisesti omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Seksuaalioikeuksien toteutuminen on keskeistä ihmisen hyvinvoinnille. Jokaisella on oikeus määrätä omasta kehostaan ja toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan samalla kunnioittaen muiden oikeuksia.”